Događanja

Ponedjeljak, 28.02.2022.

Odobrenje za rad telemedicinskog centra – Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Sukladno članku 37. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“, broj 138/11, 110/12 i 100/18) – KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje