Događanja

Ponedjeljak, 28.02.2022.

Odobrenje za rad telemedicinskog centra – Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Sukladno članku 37. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“, broj 138/11, 110/12 i 100/18) – KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content