Pitanja i odgovori

Kako se naručiti za liječenje u bolnici?

Kako se naručiti za liječenje u bolnici?

Bolnička jedinica za centralno naručivanje u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” ustrojena je Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.)


Radno vrijeme JEDINICE ZA CENTRALNO NARUČIVANJE:  svaki radni dan od 7 h do 20 h sati.

Radno vrijeme HITNE PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE:  svakodnevno od 00 h do 24 h sati.

Telefonski broj:  01/3430 001; 01/3430 062

E-mail : narucivanje@pbsvi.hr

Telefaks : 01/ 3430 046


 OPIS POSTUPKA NARUČIVANJA

Pacijenti se naručuju osobno, telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili e-naručivanjem. Obavijest o terminu dobiva se na isti način na koji je i obavljeno naručivanje.

Osobno naručivanje

Psihijatrijski pregled se može naručiti  osobno dolaskom na šalter Bolničke jedinice za centralno naručivanje.

Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu i  uputnicu (crvenu uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

Telefonsko naručivanje

Telefonski broj:  01/3430 001; 01/3430 062

Potrebno je imati zdravstvenu iskaznicu i uputnicu (crvena uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

 Naručivanje telefaksom

Telefaks : 01/343 0046

Potrebno je poslati presliku uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

Uz uputnicu potrebno je dostaviti :

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt
  4. Elektronskom poštom

E-mail adresa Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata: narucivanje@pbsvi.hr.

Naručivanje  se vrši slanjem  skenirane uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

U e-mail poruci potrebno je dostaviti i slijedeće podatke:

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt

Potvrda o narudžbi dostavlja se najkasnije u roku od tri radna dana.

E-naručivanje

E-naručivanje vrši liječnik opće medicine.

Za pregled u Hitnoj psihijatrijskoj ambulanti nije potrebna naruđba!

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje