Pitanja i odgovori

Kako se naručiti za liječenje pregled ili kontrolni pregled u klinici?

Kontakt Pbsvi

Bolnička jedinica za centralno naručivanje u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan ustrojena je Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.)

OPIS POSTUPKA NARUČIVANJA


Sve narudžbe se vrše putem JEDINICE ZA CENTRALNO NARUČIVANJE

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan pruža usluge iz specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i stacionarne zdravstvene zaštite isključivo PUNOLJETNIM OSOBAMA.

Radno vrijeme JEDINICE ZA CENTRALNO NARUČIVANJE:  svaki radni dan od 7 h do 20 h sati.

Radno vrijeme HITNE PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE:  svakodnevno od 00 h do 24 h sati.

Telefonski brojevi: +385 1 34 30 001, +385 1 34 30 090+385 1 34 30 185

E-mail : narucivanje@pbsvi.hr

Telefaks : +385 1 34 30 046


OPIS POSTUPKA NARUČIVANJA

Pacijenti se naručuju osobno, telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili e-naručivanjem putem JEDINICE ZA CENTRALNO NARUČIVANJE. Obavijest o terminu dobiva se na isti način na koji je i obavljeno naručivanje.


Osobno naručivanje
Psihijatrijski pregled/kontrola se može naručiti osobno dolaskom na šalter Jedinice za centralno naručivanje.

Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu (potvrdu liječnika  primarne zdravstvene zaštite o izdanoj elektronskoj uputnici ili internu uputnicu specijaliste). Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite može izdati i E – uputnicu elektronskim putem.


Telefonsko naručivanje
Telefonski brojevi: +385 1 34 30 001, +385 1 34 30 090+385 1 34 30 185 (JEDINICA ZA CENTRALNO NARUČIVANJE)

Potrebno je imati zdravstvenu iskaznicu i uputnicu (potvrdu liječnika  primarne zdravstvene zaštite o izdanoj elektronskoj uputnici ili internu uputnicu specijaliste). Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite može izdati i E – uputnicu elektronskim putem.


Naručivanje telefaksom
Telefaks: +385 1 34 30 046

Potrebno je poslati presliku uputnice (potvrdu liječnika  primarne zdravstvene zaštite o izdanoj elektronskoj uputnici ili internu uputnicu specijaliste). Vaš izabrani liječnik opće prakse može izdati i E – uputnicu elektronskim putem.

Uz uputnicu potrebno je dostaviti :

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt

E-mail adresa Jedinice za centralno naručivanje pacijenata: narucivanje@pbsvi.hr

Naručivanje se vrši slanjem  skenirane uputnice (potvrde liječnika  primarne zdravstvene zaštite o izdanoj elektronskoj uputnici ili interne uputnice specijaliste). Vaš izabrani liječnik opće prakse možete izdati i E – uputnicu elektronskim putem.

U e-mail poruci potrebno je dostaviti i slijedeće podatke:

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt

E-naručivanje
E-naručivanje vrši liječnik opće medicine.


Listama čekanja možete pristupiti putem LINKA


Za pregled u Hitnoj psihijatrijskoj ambulanti nije potrebna narudžba!

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content