Pitanja i odgovori

Kako se naručiti za liječenje u bolnici?

Kontakt Pbsvi

Bolnička jedinica za centralno naručivanje u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan ustrojena je Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.)


Radno vrijeme JEDINICE ZA CENTRALNO NARUČIVANJE:  svaki radni dan od 7 h do 20 h sati.

Radno vrijeme HITNE PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE:  svakodnevno od 00 h do 24 h sati.

Telefonski broj:  01/3430 001; 01/3430 062

E-mail : narucivanje@pbsvi.hr

Telefaks : 01/ 3430 046


OPIS POSTUPKA NARUČIVANJA

Pacijenti se naručuju osobno, telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili e-naručivanjem. Obavijest o terminu dobiva se na isti način na koji je i obavljeno naručivanje.

“Osobno naručivanje”
Psihijatrijski pregled se može naručiti  osobno dolaskom na šalter Bolničke jedinice za centralno naručivanje.

Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu i  uputnicu (crvenu uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

“Telefonsko naručivanje”
Telefonski broj  +385 1 34 30 001; +385 1 34 30 062

Potrebno je imati zdravstvenu iskaznicu i uputnicu (crvena uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

” Naručivanje telefaksom”
Telefaks : +385 1 34 30 046

Potrebno je poslati presliku uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

Uz uputnicu potrebno je dostaviti :

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt
  4. Elektronskom poštom

E-mail adresa Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata: narucivanje@pbsvi.hr

Naručivanje  se vrši slanjem  skenirane uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

U e-mail poruci potrebno je dostaviti i slijedeće podatke:

  1. Ime i prezime pacijenta
  2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt

“E-naručivanje”
E-naručivanje vrši liječnik opće medicine.


Za pregled u Hitnoj psihijatrijskoj ambulanti nije potrebna narudžba!


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje