Pitanja i odgovori

Što je to dubinska transkranijalna magnetska stimulacija?

Što je to dubinska transkranijalna magnetska stimulacija?

Deep TMS – dubinska transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga snagom od 3 T (tesla). Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika.

Pročitajte više o TMS – u…

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje