Sestrinstvo

Srijeda, 20.05.2015.

Planiranje zdravstvene njege palijativnog bolesnika – stručno predavanje za medicinske sestre

U srijedu 20. svibnja 2015. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek”, Ljiljana Drakšić bacc.med.techn. je održala edukativno predavanje na temu “Planiranje zdravstvene njege palijativnih bolesnika”.

Planiranje  zdravstvene njege palijativnog  bolesnika

SZO opisuje palijativnu skrb kao “postupak” koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji koje se suočavaju s problemima vezanim uz po život opasne bolesti, kroz prevenciju i olakšavanje patnje putem ranog otkrivanja i točne procjene te liječenja boli i drugih problema; fizičkih, psihosocijalnih i duševnih.

Cilj predavanja je prikazati ulogu medicinske sestre u palijativnoj skrbi te što sve uključuje:

  • ublažiti bol i ostale prateće simptome
  •  interdisciplinarni pristup (tjelesni, psihosocijalni i duhovni aspekt)
  • pružiti odgovarajuću zdravstvenu njegu
  • osigurati najbolju moguću kvalitetu života
  • dostupnost potrebnih i pravovremenih informacija

 Moderni hospicijski pokret započinje pojavom Dame Cicely Sounders, koja je 1967. god. Osnovala Hospicij Svetog Kristofora u južnom dijelu Londona. Danas u 120 država svijeta postoje manje ili više razvijeni sustavi palijativne, hospicijske ili suportivne skrbi. Organiziraju se specijalizacije iz palijativne skrbi trajanju od 3 god. za liječnike i 2 god. za medicinske sestre. Danas u Hrvatskoj osnovano je povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravlja RH, povjerenstvo za indikatore kvalitete u palijativnoj skrbi, savjetovalište za palijativne bolesnike i članove njihovih obitelji.U Republici Hrvatskoj zakonski okviri za organizaciju palijativne skrbi stvoreni su u srpnju 2003. god. stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.Pacijenti u terminalnom stadiju bolesti većinom su neadekvatno smješteni i umiru uglavnom u psihijatrijskim bolnicama. Termin „hospicij“ ne postoji u Zakonu o socijalnoj skrbi, kao ni u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content