Događanja

Srijeda, 21.09.2022.

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije – ”INTEGRATIVNI  I INDIVIDUALIZIRANI  PRISTUP U LIJEČENJU AFEKTIVNIH POREMEĆAJA U ŽENA” (27.-28. listopada  2022. godine, Zagreb)

Poštovane kolegice i kolege,

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s  Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan  organizira Poslijediplomski tečaj I. kategorije pod nazivom ”INTEGRATIVNI  I INDIVIDUALIZIRANI  PRISTUP U LIJEČENJU AFEKTIVNIH POREMEĆAJA U ŽENA”.

Kada se govori o afektivnim poremećajima kod žena treba se biti svjestan opsežnosti i širine samog poremećaja koji obuhvaća jedinstvene poremećaje upravo kod ženskog spola kao što su:  poremećaji vezani uz hormonalne promjene predmenstrualno, poremećaji tijekom trudnoće i babinja te poremećaji vezane uz menopauzu. Isto tako potrebno je dodatno naglasiti da je učestalost afektivnih poremećaja (depresije i bipolarnog afektivnog poremećaja tipa II) veći kod žena, različita je ekspresija simptoma kao i terapijski odgovor nego kod muškaraca.

Stoga, osobito nam je zadovoljstvo organizirati poslijediplomski Tečaj pod nazivom “Integrativni i individualizirani  pristup u liječenju afektivnih poremećaja u žena” koji će  integrirati interdisciplinarna specijalistička područja iz psihijatrije – biologijske, psihoterapijske, socijalna psihijatrije, specifičnosti psihijatrije u žena, ginekologije, neurologije, kliničke farmakologije i endokrinologije donoseći nove spoznaje u razumijevanju,  dijagnostici, terapijskom pristupu i tretmanu žena  s aspekta integrativne i personalizirane medicine kao vodećeg pristupa u suvremenoj psihijatriji.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, ginekologije, neurologije, liječnicima hitne medicinske pomoći , obiteljskim liječnicima, psiholozima, medicinskim, sestrama/tehničarima i srodnim strukama kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s navedenom problematikom.


Prijaviti se možete na e-mail: integrativna@pbsvi.hr


Kotizacija za tečaj iznosi 750,00 kuna.

Kotizaciju molimo uplatiti na žiro račun :

Udruga za zaštitu i unaprjeđenje

Mentalnog  zdravlja „ZAJEDNO”, Jankomir 11, 10090 Zagreb IBAN:HR7623600001102225328


Vrijeme trajanja tečaja – 2 dana. Evaluacija i ispit završni dan.

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije će biti bodovan od HLK i HKMS.

Veselimo se našem dvodnevnom druženju u Zagrebu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Dvorani J.J. Strossmayera.


VODITELJI  TEČAJA:

Doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
Doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr .med.
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.


Poziv i program možete preuzeti OVDJE

Plakat za tečaj možete preuzeti OVDJE


PROGRAM

1. DAN TEČAJA

09:00 – 09:30 Registracija sudionika

09:30 – 09:45 Otvaranje tečaja, pozdravne riječi

Moderatori: prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. i doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.

09:45- 10:30 Etiopatogeneza afektivnih poremećaja – spolne razlike, specifičnosti kod žena (doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.)

10:30- 11:00 Spolne razlike u građi i funkciji mozga (dr. sc. Natko Gereš, dr. med.) – Psihijatrijski aspekt

11:00-11:30 Spolne razlike u građi i funkciji mozga (Sandra Zečević Penić, dr. med. spec. neurolog) Neurološki aspekt

11:30-11:45 RASPRAVA

11:45-12:00 – PAUZA

Moderatori: doc.prim.dr.sc. Vladmir Grošić, dr.med. i Katarina Matić, dr.med. spec. psihijatar

12:00 – 12:45 Spolne razlike u afektivnoj regulaciji, HPA os (doc. prim. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, dr. med. spec. int. )

12:45-13:15 Različitosti kliničke slike afektivnih poremećaja ovisno o spolu (specifičnosti kod žena) (prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med. )

13:15-13:45 Različitosti kliničke slike afektivnih poremećaja ovisno o spolu (specifičnosti kod muškaraca) (Mirela Ćelić Ružić dr. med., spec. psih.)

13:45-14:00 RASPRAVA

14:00-15:00 RUČAK

Moderatori: prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić, prim.dr.sc. Majda Grah, dr.med.

15:00-15:45 Liječenje afektivnih poremećaja TMS – om – postoje li razlike u učinkovitosti ovisno o spolu (prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., dr. sc. Željko Milovac, dr.med.)

15:45-16:30 Spolne razlike u terapijskom odgovoru psihofarmaka u liječenju afektivnih poremećaja (dr. sc. Petra Folnegović Grošić, dr. med.)

16:30-17:15 Trudnoća i dojenje – terapijski izazov (doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.)

17:15-17:30 PAUZA

17:30-18:30 RADIONICA 1,2,3 – 10 – 15 sudionika (Izbor psihofarmaka kod afektivnih poremećaja)

18:30-18:45 RASPRAVA

2. DAN TEČAJA

Moderatori: prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić,dr.med. i prim.dr.sc. Majda Grah, dr.med.

08:30-09:15 Predmenstrualni disforični sindrom- predijagnosticiran ili subdijagnosticiran – terapijske mogućnosti (Matić Katarina dr. med. spec. psih.)

09:15-10:00 Perimenopauza i Menopauza – specifičnosti etiopatogeneze afektivnih poremećaja, kliničke slike i terapijskih mogućnosti (dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med. i dr. sc. Sandra Caratan, dr. med.)

10:00-10:45 Učestalost komorbiditeta kod afektivnih poremećaja s obzirom na spol (dr. sc. Ivona Šimunović – Filipčić, dr. med.)

10:45-11:30 Interakcije, trudnoća, psihofarmaci, hormonalna nadomjesna terapija (dr. sc. Vesna Gall, dr. med. spec. gin.)

11:30-11:45 PAUZA

Moderatori: doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med. I Katarina Matić, dr.med.

11:45-12:30 Bipolarni poremećaj tip II – sličnosti i razlike u odnosu na BAP I – etiopatogeneza, dijagnostika, terapija – hoće li nova klasifikacija pomoći u postavljanju adekvatne dijagnoze (doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,dr. med.)

12:30-13:15 Neurokognitivni deficiti kod afektivnih poremećaja. Postoji li adekvatna dijagnostika za bipolarni afektivni poremećaj i mogućnost distinkcije BAPI i BAP II(Ena Ivezić, mag. psych. )

13:15-13:30 RASPRAVA

13:30-14:30 RUČAK

14:30-15:15 RADIONICA 1,2,3 10-15 sudionika (Dijagnosticiranje i teškoće u dijagnosticiranju pojedinih entiteta, značenje za praksu i terapijski odabir, važnost interdisciplinarne suradnje)

15:15-16:15 OKRUGLI STOL – INTERDISCIPLINARNI TIM – PROBLEMI I PITANJA IZ PRAKSE – VAŽNOST SURADNJE ( psihijatar, ginekolog, neurolog, internist)

16:15-16:30 PAUZA

16:30-17:30 Provjera znanja, Zaključci i zatvaranje tečaja


Predavači:

1. Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., Predstojnik Klinike za psihijatriju Sveti Ivan,

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Zagreb,

Zdravstveno veleučilište Zagreb.

2. Doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med., Ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i

pročelnik katedre za psihijatriju i neurologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i

zdravstvo Osijek.

3. Doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med., voditelj ženskog Odjela Zavoda za

integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu medicinu

i zdravstvo Osijek.

4. Doc. prim. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, dr. med. spec. internist, Klinika za psihijatriju

Sveti Ivan, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet

Zagreb.

5. Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Fakultet za

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Zdravstveno veleučilište Zagreb.

6. Dr. sc. Ivona Šimunović – Filipčić, dr. med., KBC Zagreb i Fakultet za dentalnu medicinu

i zdravstvo Osijek.

7. Dr. sc. Petra Folnegović Grošić, dr. med., KBC Zagreb i Fakultet za dentalnu medicinu

i zdravstvo Osijek.

8. Dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

9. Dr. sc. Sandra Caratan, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu

medicinu i zdravstvo Osijek.

10. Dr. sc. Vesna Gall, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, KBC Sestre milosrdnice i

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

11. Dr. sc. Natko Gereš, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu

medicinu i zdravstvo Osijek.

12. Dr. sc. Željko Milovac, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

13. Mirela Ćelić Ružić, dr. med., spec. psih. sub. biologijske psihijatrije i psihoterapije,

voditelj muškog Odjela Zavoda za integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Sveti

Ivan i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

14. Katarina Matić, dr. med. spec. psihijatar, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.

15. Sandra Zečević Penić, dr. med. spec. neurolog, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.

16. Ena Ivezić, mag. psych., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu medicinu

i zdravstvo Osijek.


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content