Sestrinstvo

Srijeda, 04.05.2016.

Povijesni razvoj sestrinstva u PB Sveti Ivan – stručno predavanje za medicinske sestre (17.05.2016.)

U utorak  17. svibnja 2016. godine  u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek”, Martina Filko – Kajba, dipl.med.techn.iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Povijesni razvoj sestrinstva u PB Sveti Ivan“.

Sažetak predavanja:

Sve vremenska briga i skrb oko psihijatrijskih pacijenata prikazana je kroz povijest kao mračna, prljava i nešto što se treba skrivati i zaboraviti. Iza sestrinske profesije kroz vrijeme krije se bit i osnova, a to je skrb i njega za bolesnu osobu. Psihijatrijski pacijenti su od početka civilizacije imali poseban, svakako lošiji društveni status. Odnos prema duševnom bolesniku još i danas se sporo mijenja. U primitivnim plemenima brigu o duševnom bolesniku preuzimao je vrač. U srednjem vijeku, skrb za duševnog bolesnika bila je povjerena crkvi. Kasnije u razvoju psihijatrije, postojale su ustanove za čuvanje i izoliranje bolesnika – psihijatrijski azili.  Metode liječenja u to su se vrijeme sastojale od fizičkog sputavanja i kažnjavanja bolesnika. Bolesnici su bili smješteni u kaveze, okovani lancima. Tada nije bilo educiranih medicinskih sestara, nego su postojali su čuvari čija je uloga bila zaštita društva od duševnog bolesnika, uz ograničavanje njegova kretanja. Tek kasnije razvojem psihijatrije, bolničari preuzimaju brigu o higijeni i prehrani takvih bolesnika.

U procesu zdravstvene njege puno smo napredovali i kvalitetno smo počeli primjenjivati znanja i iskustva stečena kroz godine ali polako zaboravljamo bit i srž brige oko psihički bolesnih osoba.

 Osoba je i dalje fokus skrbi kao psihosocijalno biće. Počevši od začetnice sestrinstva i skrbi oko oboljelih, pacijenta se promatralo kroz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. No prolaskom vremena sestrinska skrb se proširivala i sada govorimo o holističkom pristupu pacijentu.

U ovom predavanju želim dati povijesni presjek najvažnijih događaja sestrinske prakse u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ koji će nam pomoći da vidimo odakle smo stigli, kako smo putovali i gdje smo sada. Edukacijom o nekadašnjim  metodama rada i dokumentiranju sestrinske prakse želim ukazati na važnost i istaknuti važnost dokumentiranja sestrinske skrbi te očuvanje identiteta medicinske sestre.

Autor: Martina Filko – Kajba, dipl.med.techn.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje