Javna nabava

Srijeda, 11.10.2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – REKONSTRUKCIJA I ZIDANJE SA SANACIJOM VLAGE ZABATNIHZIDOVA KROVIŠTA OBJEKTA DNEVNE BOLNICE ZA OVISNOSTI

Poziv na dostavu ponude možete preuzeti ovdje.

Troškovnik – specifikaciju možete preuzeti ovdje.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje