Sestrinstvo

Petak, 06.05.2011.

Predavanje za medicinske sestre na temu: MEDICINSKA SESTRA U RADU S OVISNICIMA O KOCKI

U srijedu 18. svibnja 2011.
g. u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” s početkom u
14,00 sati, bacc. med. techn. Boris Vučić održati će stručno predavanje za
medicinske sestre na temu: MEDICINSKA SESTRA U RADU S OVISNICIMA O KOCKI.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje