DogađanjaUncategorized

Četvrtak, 06.10.2022.

Prof. dr. sc. Igor Filipčić – redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na 14. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini,, održanoj dana 13.09.2022. godine donijelo  je

ODLUKU

o izboru izv. prof. dr. sc. Igora Filipčića, izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija i znanstvene grane patofiziologija na neodređeno vrijeme.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 10. sjednici u akademskoj godini 2021./2022. godini održanoj 28. rujna 2022. godine donijelo je

ODLUKU

kojom potvrđuje izbor izv. prof. dr. sc. Igora Filipčića, izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content