Novosti

Četvrtak, 10.02.2011.

PRVI HRVATSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE

s međunarodnim sudjelovanjem

DEPRESIJA, SUICID I PATOLOGIJA SEKSUALNOSTI

psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme, sociološki pristup i pravni odgovor

11.-13. veljače 2011. godine, Opatija

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content