Psihoterapija

U bolnici aktualno rade psihijatri, psiholozi i medicinske sestre/tehničari educirani iz više različitih psihoterapijskih pravaca.

Psihoterapija Pbsvi

Psihoterapija u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan primjenjuje se unatrag trideset godina u vidu obiteljske terapije i grupne Gestalt terapije, a od 1990. godine i psihodinamski usmjerene grupne psihoterapije psihoza.

Edukacija psihijatara, specijalizanata iz psihijatrije i psihologa iz grupne psihodinamski usmjerene psihoterapije kao i supervizija terapeuta provode se kontinuirano od mjeseca veljače 1995. godine. U početku su supervizirane dvije grupe ambulantnih psihotičnih bolesnika koje su vodila dva psihijatra, tada u edukaciji iz grupne analize. U rad grupa bili su uključeni i specijalizanti iz psihijatrije kao observeri-koterapeuti.

U bolnici aktualno rade psihijatri, psiholozi i medicinske sestre/tehničari educirani iz više različitih psihoterapijskih pravaca.
Najzastupljenija je grupna analiza / grupna psihoterapija koja je ujedno i najviše primjenjiva u bolničkom okruženju. U sklopu rada s ovisnicima psihijatri su educirani iz sistemske obiteljske psihoterapije. Nekoliko je psihijatara završenih ili u tijeku edukacije iz psihoanalitičke psihoterapije i iz psihoanalize. Psiholozi su educirani iz kognitivno bihevioralne terapije i primjenjuju je u grupnim radionicama. Medicinske sestre i tehničari na psihoterapijskim odjelima educirani su iz grupne psihoterapije.
Osim tijekom hospitalizacije, grupnu analizu i grupnu psihoterapiju kao i sistemsku obiteljsku psihoterapiju provodimo i u ambulantnim uvjetima.
Tako u bolnici postoje ambulantne grupe za pacijente koji boluju od psihotičnih poremećaja, PTSP-a, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, kao i ovisnosti.
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan usmjerena je na proširenje ambulantnog psihoterapijskog rada sa svim kategorijama psihijatrijskih pacijenata, a u cilju poticanja njihove resocijalizacije, održanja socijalnog funkcioniranja i radne sposobnosti, produljenja remisija i smanjenja broja relapsa, recidiva i rehospitalizacija.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content