Psihoterapija

O psihoterapiji

O psihoterapiji

Postoje brojne definicije psihoterapije. Jedna od obuhvatnijih je ona Lewisa Wolberga koja kaže da je psihoterapija liječenje/tretman problema emocionalne prirode psihološkim putem, u kojemu educirana osoba namjerno uspostavlja profesionalni odnos s pacijentom s ciljem uklanjanja, modificiranja ili ublaživanja intenziteta postojećih simptoma te promjene poremećenih shema ponašanja, kao i poticanja pozitivnog rasta i razvoja ličnosti.

U psihoterapiji uvijek je naglasak na odnosu između pacijenta i terapeuta.

Psihoterapija ne može promijeniti vanjski svijet, ali može povećati pacijentovo prihvaćanje samoga sebe, potaknuti ga na promjene u životu i pomoći mu da se bolje nosi s okolinom.

Ovisno o tome tko je uključen u psihoterapiju razlikujemo individualnu i grupnu psihoterapiju, psihoterapiju parova i obiteljsku psihoterapiju.

Postoje brojne psihoterapijske škole i pravci i često se u tome nije lako snaći. U 80-tim godinama 20. stoljeća pobrojali su ih više od 250, a u 21. stoljeću čak više od 1000.

Psihoterapije prema specifičnosti psihoterapijskog pravca možemo podijeliti na: psihoanalitičko-psihodinamsku školu, bihevioralno-kognitivnu školu, humanističko egzistencijalnu školu i integrativne psihoterapije.

Neke od poznatijih i značajnijih psihoterapijskih škola su:

 • Psihoanaliza
 • Psihoanalitička psihoterapija
 • Grupna analiza/psihoterapija
 • Kognitivno-bihevioralna terapija
 • Geštalt psihoterapija
 • Integrativna psihoterapija
 • Egzistencijalna psihoterapija
 • Transakcijska analiza
 • Sistemska analiza
 • Realitetna terapija
 • NLP – Neurolingvistička psihoterapija

U psihoanalitičko-psihodinamsku školu spadaju primjerice psihoanaliza, psihoanalitička psihoterapija i grupna analiza, dok bi geštalt, egzistencijalna psihoterapija, realitetna psihoterapija i transakcijska analiza spadale u humanističko egzistencijalnu školu.

U dinamskim psihoterapijama (sinonimi su psihodinamske, ekspresivne, analitičke psihoterapije) naglasak je na nesvjesnom i na konfliktima, a temelje se na slobodnim asocijacijama. Važniji fenomeni koji su prepoznati i opisani još u počecima razvoja psihodinamskih psihoterapija (tijekom razvoja psihoanalize) su transfer i kontratransfer, a odnose se na pacijentovo i terapeutovo emocionalno doživljavanje njihovog odnosa i terapije.

Kognitivno bihevioralna terapija proizlazi iz kognitivnih i bihevioralnih psiholoških modela, a naglasak je na stjecanju psiholoških i praktičnih vještina. Primjenjuju se tehnike prepoznavanja kognitivnih distorzija, automatske misli, maladaptivnih obrazaca, a fokus je usmjeren na na određeni problem.

Sistemska obiteljska terapija je skup psihoterapijskih intervencija koje su usmjerene na obitelj kao cjelinu, u kojoj se kroz razumijevanje specifičnih promjena individualnog i obiteljskog funkcioniranja nastoje postići promjene u strukturi i patološkim obrascima unutar obitelji.

U bolničkim uvjetima obično primjenjujemo grupnu psihoterapiju, kognitivno bihevioralnu terapiju kroz grupne radionice i sistemsku obiteljsku psihoterapiju.

Psihodinamska edukacija pomaže nam općenito u svakodnevnom radu u razumijevanju svakog pojedinog pacijenata i njegovih simptoma, ali i u razumijevanju cjelokupne dinamike odnosa u bolničkom okruženju.

Svaka psihoterapijska škola ima organizirani sustav edukacije koja traje godinama i gotovo redovito podrazumijeva vlastitu terapiju uz supervizirani rad s pacijentima i pohađanje teorijske nastave.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content