Psihoterapija

Program edukacije

Program edukacije

Od 21. veljače 1995. g. u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” kontinuirano se provodi program psihoterapijske edukacije medicinskih sestara – tehničara u Balintovim grupama, a program  su prošle  sve medicinske sestre – tehničari zaposleni u Psihijatrijskoj bolnici ” Sveti Ivan”.

Nakon uspješnog završetka temeljnog jednogodišnjeg programa edukacije u Balintovim grupama, medicinske sestre – tehničari imaju mogućnost nastaviti viši stupanj psihoterapijske edukacije za stjecanje zvanja medicinske sestre – tehničara grupnog terapeuta, a program se sastoji od vlastite analize u grupi, teorijskih seminara i superviziranog vođenja grupa bolesnika.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje