CLOSE

Program edukacije

Od 21. veljače 1995. g. u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” kontinuirano se provodi program psihoterapijske edukacije medicinskih sestara – tehničara u Balintovim grupama, a program  su prošle  sve medicinske sestre – tehničari zaposleni u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir.

Nakon uspješnog završetka temeljnog jednogodišnjeg programa edukacije u Balintovim grupama, medicinske sestte – tehničari imaju mogučnost nastaviti viši stupanj psihoterapijske edukacije za stjecanje zvanja medicinske sestre – tehničara grupnog terapeuta, a program se sastoji od vlastite analize u grupi, teorijskih seminara i superviziranog vođenja grupa bolesnika.