Referentni centri

Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnet...

Tms

Dodjelu naziva „Referentnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta“. (RJEŠENJE PROČITAJTE NA POVEZNICI)

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta« Zavodu za integrativnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb (NARODNE NOVINE 50/2020)

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan je neprofitna zdravstvena ustanova unutar u kojoj se provodi zdravstvena djelatnost psihijatrije, specijalističko-konzilijarna djelatnost, bolnička djelatnost, nastavna te znanstveno istraživačka djelatnost. Tijekom godina, bolnica je postala jedan od vodećih regionalnih centara za integrativnu psihijatriju što je vidljivo iz velikog broja suradnih ustanova čime je osigurana dugoročna perspektiva suradnje s domaćim i međunarodnim istraživačkim centrima.

Potreba za osnivanje Referentnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta proizašla je iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Zadatak je bio formirati nastavni i istraživački kadar za dalje istraživanje, edukaciju, praćenje, proučavanje i unaprjeđenje prevencije, dijagnostike i/ili terapije primjenom TMS-a na području komorbiteta u psihijatriji. Komorbiditeti su jedan od najvećih izazova u medicini 21. stoljeća kako u znanstvenim istraživanjima tako i u svakodnevnoj kliničkoj praksi i liječenju. Istovremena pojava ili prisustvo dvije i više bolesti u načelu je pravilo a ne iznimka, posebice u psihijatrijskih bolesnika. Suvremena psihijatrija je visokospecijalizirana međutim, u realnom životu komorbiditeti ne priznaju takvu podjelu i sve je veća potreba da se svim bolestima koje bolesnik ima posveti  istovremeno puna pažnja. Na taj se način osigurava produljenje životnog vijeka, podiže razina zdravstvene zaštite i omogučava kvaliteta života psihijatrijskih bolesnika, njihovih obiteljii zajednice.

U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) provodi se od 2014. godine. TMS – transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga  snagom od 3 T (tesla).

Prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje provodi u klinici za psihijatriju Sveti ivan, Jankomir 11, Zagreb.

Osnovna djelatnost Referentnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. psihijatrije. Referentni centar objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline – Laboratorij TMS, laboratorij Neurofeedback,  medicinsko biokemijski laboratorij, laboratorij medicinske dijagnostike – internistički i neurološki, dva stacionarna odjela: muški odjel za integrativnu psihijatriju, ženski odjel za integrativnu psihijatriju, Dnevna bolnica PIPS, knjižnicu, čitaonicu, informatičke učionice, predavaonice i učionice. Program integrativne psihijatrije provodi multidisciplinarni tim koji vodi psihijatar, a u timu sudjeluju: psiholozi, neurolozi, više i srednje medicinsko osoblje, radni terapeut, socijalni radnik i fizioterapeut.  Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Poseban naglasak se stavlja na komorbiditete osobito sa somatskim bolestima i poremećajima jer su vrlo česti te kompromitiraju tijek osnovne bolesti, a  interferiraju i s izborom te učinkovitošću samog psihofarmkoterapijskog liječenja. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, grupnom i individualnom psihoterapijom, kognitivno-bihevioralnom terapijom, radnom terapijom, terapijom umjetnošću, fizioterapijom  te grupnim i individualnim radom. Uz poboljšanje kvalitete života, smanjenje stigme i ukupnog smanjenja troškova liječenja. Cilj ovog specifičnog programa znanstveno dokazano smanjenje mortaliteta i morbiditeta kroničnih tjelesnih bolesti u psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content