Referentni centri

Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne met...

Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1235

Ministar zdravstva na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Odjelu za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja« na vrijeme od pet godina.

2. Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb, dužni su do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja« Odjela za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje i Odjela za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/17-01/17

Urbroj: 534-03-2-2/7-18-15

Zagreb, 17. svibnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje