Događanja

Ponedjeljak, 20.11.2023.

Simpozij „Rana intervencija u psihijatriji“ – 1. i 2. prosinca 2023. godine

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Hrvatskog liječničkog zbora koje ove godine slavi desetogodišnjicu djelovanja, istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH i Klinika za psihijatriju Sveti Ivan organiziraju simpozij „Rana intervencija u psihijatriji“.

Princip ranog otkrivanja i ranog liječenja bolesti i poremećaja, odavno afirmiran u medicini a dugo godina nedovoljno realiziran u psihijatriji tijekom zadnje četiri decenije doveo je do značajnog napretka u konceptualizaciji i liječenju te organizaciji pružanja psihijatrijske skrbi kod težih mentalnih poremećaja. Defetistički stav i očekivanja gdje je dijagnoza psihoze, osobito shizofrenije doživljena kao sudbina, a koji je bio znatno zastupljen u psihijatriji 20. stoljeća zamijenjen je aktivnim, osnažujućim, evidence-based načelom optimističnog, na oporavak usmjerenog terapijskog djelovanja.  Ova je promjena na planu cjelovitog, za fazu poremećaja primjerenog liječenja, mobilizacije članova obitelji kao partnera u procesu liječenja i oporavka te osobito prilagodbe i (re)organizacije psihijatrijskih službi za pružanje ove vrste pomoći.

Tijekom simpozija „Rana intervencija u psihijatriji“ osim što ćemo ponovo razmotriti načela rane intervencije, njihovu primjenu i izvan područja psihoza, implementaciju već u dječjoj i adolescentnoj dobi prikazat ćemo i neke nove terapijske metode, nove projekte rane intervencije te prilagodbe organizacije psihijatrijskih službi. Okrugli stol će pružiti uvid u temu realizacije rane intervencije u RH kao i diskusiju o tome jesmo li mogli učiniti više, a na kraju simpozija diskusijska grupa svih sudionika i polaznika omogućit će okvir za evaluaciju i zaključak.

Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige „Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja“ u izdanju Medicinske naklade popratit će skup i biti uključeno u kotizaciju.


Poziv na Simpozij i program Simpozija možete preuzeti OVDJE.


Predsjednica Društva: Doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

Predstojnik Klinike: Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić

Ravnatelj Klinike: Izv. prof. prim. dr. sc. Vladimir GrošićSuradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje