Sestrinstvo

Srijeda, 08.06.2011.

STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2010./2011.

”KRITIČKI PREGLED ANTIDEPRESIVA”

U četvrtak 26. svibnja 2011. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” prof. dr. sc. Alma Mihaljević–Peleš, dr. med. iz Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb održala je stručno predavanje na temu:

”KRITIČKI PREGLED ANTIDEPRESIVA”

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje