Sestrinstvo

Četvrtak, 08.05.2014.

STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2013./2014.

U četvrtak 15. svibnja 2014. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” bit će predstavljeni preventivni i terapijski programi:

1. Prim. mr. sc. Slobodanka Kezić, dr. med.: Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja – PiTP STUP,

2. Prim. Anto Orešković, dr. med.: Terapijsko–rehabilitacijski program za patološko i problemsko kockanje –– T–R 3P

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje