Stručni programi i Klub

PAM – Program za pamćenje

PAM – Program za pamćenje

Program je organiziran u okviru Dnevne bolnice za oboljele od demencija Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u Zagrebu. Traje tri mjeseca, svaki tjedan od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 sati. Program je namijenjen prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od demencija, članovima obitelji odnosno njegovateljima.

Program provodi terapijsko–rehabilitacijski tim koji čine: specijalisti psihijatri, konzilijarni internist i neurolog, psiholog, medicinska sestra/tehničar, socijalni radnik i radni terapeut.

U liječenju se primjenjuje holistički i individualiziran pristup. Koriste se farmakoterapijske i nefarmakološke metode koje uključuju: vježbe poboljšanja mentalne kondicije (terapija smijehom, prisjećanje sretnih dana, komunikacija, pisanje, čitanje, poticanje hobija, pomaganje drugima…), multisenzornu terapiju (muzikoterapija, aromaterapija, fototerapija), kreativne radionice (likovna i literarna radionica) te društvene igre. Psihosocijalne intervencije provodit će se metodom savjetovanja, edukativno – suportivnih grupa i grupa samopomoći.

Ciljevi programa su smanjenje broja hospitalizacija i institucionalizacije, edukacija njegovatelja i poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje