Stručni programi i Klub

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

Činjenica da suvremeno društvo zanemaruje svakodnevni stres koji postaje normalnom sastavnicom razmišljanja i ponašanja. Tradicionalna se obitelj raspada, društvena djelatnost je oskudna, stopa nasilja raste, kao i stresovi vezani uz posao, promet i elementarne nepogode. Potaknuti potrebom za pružanjem pomoći navedenoj skupini ugroženih sugrađana, osmislili smo novi program: Preventivni i terapijski program namijenjen osobama kod kojih je došlo do razvoja  Stresom i Traumom Uzrokovanih  Poremećaja (akronim: STUP)

Cilj programa STUP je integracija prevencije i edukacije (psihoedukacija potencijalno  ugroženih skupina te unesrećenih i njihovih obitelji), kao i liječenje (psihofarmaci, psihoterapijski programi uz tehnike relaksacije), stresom i traumom uzrokovanih poremećajaCiljna skupina su žrtve stresa, traume, kao i nasilja: obiteljskog, radnog, socijalnog, prometnog, kao i stradalnici u prirodi uzrokovanih nesreća. Specifičnost je programa STUP uključivanje u dijagnostičke postupke zdravoga bračnog/partnerskog para, kako bi se rano detektirala (i po potrebi liječila) posredna (sekundarna/vikarna) traumatizacija.

Kako bi se izbjegla stigma psihijatrijskoga poremećaja/bolesti, program je organiziran u Dnevnoj bolnici. Provodi se triput tjedno od 8-14 sati (kroz dvije grupe). Prema dogovoru (potrebi/motivaciji) organiziran je nastavak grupnoga psihoterapijskog rada (jednom tjedno u trajanju od 90 minuta) u polikliničkoj službi. Predbilježba za uključivanje u Program moguća je nakon indikacijskog intervjua kod voditeljice programa prim. dr. sc. Slobodanke Cvitanušić.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content