CLOSE

Stručni programi i Klub

Udruga i Klub “Zajedno” Udruga i Klub “Zajedno”
Pročitajte više
RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja
Pročitajte više
RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji
Pročitajte više
PIPS – Program integrativne psihijatrije PIPS – Program integrativne psihijatrije
Pročitajte više
STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja
Pročitajte više
KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju KOCKA – Terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju
Pročitajte više
H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA) – Dnevna bolnica za poremećaje prehrane
Pročitajte više
PAM – Program za pamćenje PAM – Program za pamćenje
Pročitajte više
ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti
Pročitajte više