Događanja

Ponedjeljak, 27.02.2023.

Stručno predavanje: “Nemedicinska problematika u zbrinjavanju osoba s kognitivnim poremećajima”, četvrtak 02. ožujka 2023. godine, Predavač: Sandra Richter, dr. med., spec. psihijatar

Pozivamo Vas na stručno predavanje u četvrtak 02 ožujka 2023. godine u dvorani „Dr. M. Grmek” s početkom u 14 sati, uz poštivanje preporučenih epidemioloških mjera.

NASLOV STRUČNOG PREDAVANJA: ”Nemedicinska problematika u zbrinjavanju osoba s
kognitivnim poremećajima”

PREDAVAČ: Sandra Richter, dr. med., spec. psihijatar

Predavanje će biti bodovano prema Pravilniku HLK.

Pozivamo sve djelatnike Klinike da prisustvuju predavanju.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje