Sestrinstvo

Ponedjeljak, 15.10.2018.

Stručno predavanje: „Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije“, 30.10.2018. godine

U utorak  30.10.2018. godine, Matea Čičak, bacc. therap. occup. održala je   stručno predavanje na temu: „Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije“.

Sažetak predavanja:

Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije

Kada veza između funkcionalnog života i svakodnevnog funkcioniranja osobe propadne ili se ošteti, osoba gubi svoje navike i uloge u zajednici. Problemi se javljaju u aktivnostima samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena.

Ciljevi radne terapije je povećanje inicijative, redukcija anksioznosti, pronalaženje interesa i volje za pozitivnim promjenama i osjećaj uspješnosti. Također se potiče širenje socijalne mreže, stvaranje povoljnih interpersonalnih odnosa, vraćanje zdravih uloga  te organizacija dnevne rutine kao i održavanje strukture obroka.

Radno-terapijska procjena polazišna je točka u planiranju radno-terapijske strategije u procesu rehabilitacije, te ju sagledavamo sa aspekta:

  1. Osobe – Radno-terapijska procjena osobe obuhvaća procjenu volje i motivacije pojedinca za sudjelovanjem u produktivnim aktivnostima, procjenu radnih navika, te vještina potrebnih za izvedbu produktivnih aktivnosti.
  2. Aktivnosti – Radno-terapijska procjena produktivnih aktivnosti obuhvaća procjenu utjecaja bolesti, oštećenja ili onesposobljenja na izvedbu aktivnosti, procjenu složenosti zadataka, procjenu mogućnosti adaptacije specifične produktivne aktivnosti, te procjenu balansa u dnevnim aktivnostima.
  3. Okoline – Radno-terapijska procjena okoline obuhvaća procjenu fizičke i socijalne okoline.

Aktivnosti koje se provode na odjelu

  • Vještine brige o sebi – poticanje pacijenata na obavljanje jutarnje higijene (kupanje, pranje kose, pranje zubi, brijanje)
  • Vježbanje vještina za održavanje zdravlja – odlazak svakodnevno u terapijske šetnje uz pratnju radnog terapeuta, te dva puta tjedno u teretanu ( iznimno bitno za održavanje tjelesne aktivnosti, rad na disciplini i motivaciji za daljnju suradnju)
  • Trening kognitivnih sposobnosti
  • Trening socijalnih vještina – poticanje pacijenata na usvajanju novih vještina koje su im potrebni da bi bili produktivni, prolazi se kroz asertivnost, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, empatiju, komunikacijske vještine u rješavanju sukoba i terapijsku komunikaciju.
  • Kreativna radionica – poticanje pacijenata na kreativno izražavanje različitim ekpresivnim tehnikama.
  • Motivacijsko savjetovanje – postavljanje ciljeva koje će pacijenti obaviti za vikend, te svakodnevno ocjenjivanje kroz motivaciju, rješavanje problema, koncentracija i osobno zadovoljstvo.
  • Osvještavanje pozitivnih aspekata – poticanje na davanje pohvala pacijentima uz obrazloženje istih

Zaključak

Radno-terapijskom intervencijom u procesu rehabilitacije, potiče se pacijente da aktivno sudjeluju u usvajanju, razvijanju i modifikaciji vještina potrebnih za produktivne uloge.

Jednako tako, potiče se prilagodba pojedinca u skladu sa zahtjevima koje radno okružje na njega postavlja, što dugoročno osigurava socijalnu integraciju oboljeloga pojedinca, te ga osposobljava za aktivno sudjelovanje u svijetu rada.

Autor: Matea Čičak, bacc.therap ocupp.

Objavljeno: 15. 10. 2018. god.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje