Sestrinstvo

Srijeda, 27.09.2017.

Stručno predavanje za medicinske sestre: „Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“

U utorak  10. listopada 2017. godine u 14,00 sati u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek, Kaja Komesarović, prvostupnica radne terapije iz Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ održala je stručno predavanje na temu: „Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane.

Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane

Kada veza između funkcionalnog života i svakodnevnog funkcioniranja osobe propadne ili se ošteti, osoba gubi svoje navike i uloge u zajednici, a također se oštećuju i senzomotoričke, kognitivne i socijalne sposobnosti. Problemi se javljaju u aktivnostima samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena.

Kod osoba s poremećajem prehrane je  narušen balans u aktivnostima svakodnevnog života, a to se očituje u strukturi dana u kojoj osoba sve aktivnosti iz dana u dan podređuje svojem stanju, odnosno poremećaju. Osim neravnoteže u aktivnostima, osoba gubi svoje životne navike i uloge koje je imala prije (učenik, radnik, sestra, prijatelj…). Pod glasom anoreksije  gubi dio sebe i ne prepoznaje se, odnosno  ima iskrivljenu sliku o sebi. Javlja se nezadovoljstvo, depresija, društvena izolacija, iskrivljeno čitanje emocija te poteškoće u emocionalnim  vezama.

U procesu liječenja  bolesnika DB za poremećaje prehrane radna terapija ima važnu ulogu. Kao smjernicu intervencija radni terapeut ima holistički, strukturno psihološki  te psihodinamski pristup. Radni terapeut koristi aktivnost kao glavno sredstvo u svom radu. Aktivnosti su pomno odabrane, smislene, ciljano usmjerene kako bi imale terapijski učinak.

Ciljevi radne terapije je povećanje inicijative, redukcija anksioznosti, pronalaženje interesa i volje za pozitivnim promjenama i osjećaj uspješnosti. Također se potiče širenje socijalne mreže, stvaranje povoljnih interpersonalnih odnosa, vraćanje zdravih uloga  te organizacija dnevne rutine kao i održavanje strukture obroka.

Radni terapeut djeluje u više smjerova.

  • Kroz okupacionu terapiju potiče kreativnu sposobnost i  izražavanje osjećaja koristeći kreativne tehnike. Nerijetko se procesi i osjećaji koji su ostali neizraženi u drugim oblicima terapija, glatko oslikaju, izmodeliraju ili opišu na neverbalan i kreativan način. Cilj je izražavanje, prorada i mirenje emocionalnih konflikata, ustanovljenje samosvijesti, razvitak socijalnih vještina, kontrola ponašanja te pronalazak rješenja.
  • Kroz senzornu stimulaciju nastoji se osvijestiti osjetni putevi, bolje prepoznavanje i organizacija pristiglih informacija u mozgu te pravilan odnosno adaptivan odgovor. Krajnji cilj je  osvijestiti tijelo, probuditi senzorne  doživljaje koji su postojali prije poremećaja, omogućiti upravljanje senzornim unosom kako bi osoba stvarala adaptivne reakcije koje integriraju te osjete u cjelovit doživljaj.
  • Dio radnoterapijske intervencije je usmjeren na planiranje tjedna uz postavljanje ciljeva te samoanaliza. To se odnosi na poticanje pozitivnih promjena usmjerenih na organizaciju dnevne rutine, održavanje strukture obroka, pronalaženje novih hobija ili vraćanje onima koje vole unutar strukturnog i organiziranog konteksta.
  • Jedna od tehnika koja se primjenjuje je progresivno mišićna relaksacija kojom se potiče svjesno i samostalno opuštanje uz opuštajuću glazbu i upute terapeuta. Cilj je bolji doživljaj tijela, naučiti razliku između napetosti i opuštenosti kako bi u mogli prepoznati znakove stresa te primijeniti metodu opuštanja i  dovesti se u opušteno stanje.

Kroz sve ove radionice radni terapeut kod osoba s poremećajem prehrane potiče najbolje moguće  funkcioniranje u svakodnevnim aktivnostima  kako bi mogli  povećati samopoštovanje, samopouzdanje te integraciju u društvo.

Autor: Kaja Komesarović, prvostupnica radne teraopije

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content