Sestrinstvo

Utorak, 21.05.2024.

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre u HIV, PrEP ambulanti”, 24 svibnja 2024. godine u sklopu “Dana otvorenih vrata” (Bolnica Otvorena Jednakima)

24. svibnja 2024. godine u sklopu „Dana otvorenih vrata“ (Bolnica Otvorena Jednakima) odrľati će se i predavanje za Medicinske sestre/tehničare na temu “Uloga medicinske sestre u HIV, PrEP, PEP, STD ambulanti”.

Predavanje će odrľati  Ivana Javorić, bacc. med. techn.; Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, HIV ambulanta.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content