Sestrinstvo

Utorak, 01.05.2018.

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki”

U utorak  22.05.2018. godine  u 14,00 sati, Kristina Vutmej, bacc.med.techn. održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki“.


U nastavku teksta pročitajte sažetak predavanja…..

Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki

Autor: Kristina Vutmej, bacc.med.techn.

Ovisnost o igrama na sreću, ovisnost o kockanju, patološko kockanje označava nesposobnost pojedine ovisne osobe koja ne može odoljeti kockanju ili klađenju, čak i ako prijete ozbiljne posljedice u osobnom, obiteljskom ili poslovnom okruženju. Razlikujemo socijalno, profesionalno i patološko kockanje.

Ovo predavanje biti će o patološkom kockanju koje se liječi u Dnevnoj bolnici za ovisnosti u Psihijatrijskoj bolnici „Sv. Ivan“,  od travnja 2015.godine. Do sada je kroz program prošlo oko 180 pacijenata članova njihovih obitelji te postoji visok postotak apstinencije tijekom sudjelovanja u terapijskom programu. Dnevna bolnica je odvojena od odjela i same bolnice, u adekvatnom prostoru koji ni po čemu ne podsjeća na bolnicu. Stručni tim čine liječnici psihijatri, medicinske sestre, socijalni pedagog, psiholog te radni terapeut. Skrb se provodi dopodne, pet dana u tjednu, a uključuje psihoterapijski pristup kao vodeći koncept sustavnog liječenja.

Patološko kockanje je poremećaj koji se sastoji od čestih, ponavljanih epizoda kockanja koje dominiraju životom osobe, sve do oštećenja socijalnih, radnih, materijalnih te obiteljskih vrijednosti i obaveza. Uzročnost ovisnosti o kockanju je kombinacija genetskih, psiholoških i socijalnih elemenata. U podlozi ovisničkog ponašanja su porivi za uzbuđenjem i smanjenjem napetosti pokrenuti nekom emocijom ili događajem; tjeskobom, depresijom, nezadovoljstvom, kod anksioznih, pasivno agresivnih ličnosti s osjećajem krivnje, niskog samopoštovanja koje ne prihvaćaju odgovornost za svoje ponašanje. Ovisnost je češća kod muškaraca nego kod žena i muškarci češće kockaju u grupama a žene same. Kockanje može biti redovito ili epizodično a tijek poremećaja je progresivan. Kad kockanje dosegne razinu ovisnosti, osoba znatno promijeni svoje ponašanje, javlja se sklonost iskrivljenim mišljenjima, poricanju, praznovjerju. Dolazi do sve većih financijskih problema – dugovi, prodaja imovine, iznuđivanje novaca od članova obitelji. Dolazi do narušavanja obiteljskih i partnerskih odnosa; bračne disfunkcije, raspada obitelji, nebrige za djecu, problema na radnom mjestu te na kraju narušavanja fizičkog zdravlja, poremećaja spavanja itd.

Kao i kod svake ovisnosti, ovisnici o kockanju dugo ne priznaju da imaju bilo kakav problem i ne prihvaćaju pomoć. Najčešće prvi kontakt sa zdravstvenom ustanovom telefonski uspostavljaju članovi obitelji, upravo sa medicinskom sestrom gdje počinje njezina uloga u liječenju ovisnosti o kocki, kako bolesnika tako i njegove obitelji. Uloga medicinske sestre je, mogli bismo reći jedna od najvažnijih – jer prva komunikacija, povjerenje i podrška dobiva se upravo od medicinske sestre. Zadaća sestre je dati točne informacije o liječenju; o uvjetima, načinu, trajanju, pa na kraju i o dosadašnjem iskustvu. Dolaskom na liječenje bolesnik često ima slab ili uopće nema  uvid o svom stanju. Osnovni je cilj motivacije bolesnika uspostavljanje konstruktivnog odnosa i prihvaćanje liječenja. Sestra je u Dnevnoj bolnici domaćica koja pruža toplinu i dobrodošlicu, stvara bolesniku prvi dojam o ustanovi i liječenju koji je iznimno važan za pristanak liječenja,uzima sestrinsku anamnezu, upućuje u terapijski program, upoznaje ga sa prostorom, empatizira, razvija povjerenje i terapijski savez, razgovara sa bolesnikom o eventualnim strahovima i na kraju dobiva pristanak za liječenje.

Drugi korak je uvođenje bolesnika u terapijski proces koji se razvija kroz grupni psihoterapijski rad u kojem sudjeluje medicinska sestra/grupni terapeut. Postupkom uvođenja dajemo bolesniku do znanja da je on vrlo važan i da smo spremni raditi s njim na način da očekujemo aktivno i iskreno sudjelovanje u terapijskom procesu. Na taj način potičemo bolesnika da stvara pozitivan odnos prema samom sebi, da se ugodno osjeća, što je preduvjet za nastavak rada. Osim toga, upoznajemo bolesnika sa pravilima grupe i važnosti redovitih dolazaka, diskreciji, ostajanjem u grupi do kraja liječenja, najavljivanje izostanaka te opravdanje istih, ne posuđivanja novaca drugim članovima u grupi, o važnosti prijave recidiva ukoliko se dogodi.

Na području psihofarmakoterapije glavni zadatak medicinske sestre je da svojim pristupom omogući bolesniku što veći uvid za potrebe uzimanja terapije te educira o mogućim nuspojavama. Obrazovanje bolesnika uvelike pomaže u prihvaćanju terapije, suradnji te na daljnje raspoloženje i kvalitetu života. Primjena lijekova u prvom redu ima ulogu redukcije žudnje za kockanjem odnosno kupiranja apstinencijskih smetnji, jednako kao i djelovanje na simptome anksioznosti i depresije koji često prethode recidivu kockanja.

Terapijska zajednica je kao socioterapijska metoda koja uključuje terapijske sastanke, psihoterapijske i suportivne grupe, strukturirani dnevni raspored, međusobne interakcije članova, jasna pravila i granice pri čemu se stvara veći osjećaj privrženosti i pripadnosti grupi. Vodstvo je podijeljeno, donošenje odluka je na svim razinama. Uloga medicinske sestre je organizirati i planirati zajedničke posjete različitim kulturnim zbivanjima; kazališnim predstavama, posjet muzejima, različitim izletima van dnevne bolnice a uz prijedloge bolesnika, poticanje članova na različite osvrte i interese o funkcioniranju grupnog procesa, strukturi vođenja, osoblju, primjedbama i pohvalama unutar zajednice.

Cilj ovog predavanja je upoznati se sa pojmom „ovisnost o kocki“, načinom liječenja te posebnim osvrtom na ulogu medicinske sestre kod istih, načinu rada te uključivanja u terapijski protokol i terapijsku zajednicu s posebnim naglaskom na važnost komunikacijskih vještina i specifičnog pristupa koji uvelike utječe na bolesnikovo prihvaćanje bolesti i kvalitetu života.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content