Sestrinstvo

Ponedjeljak, 09.09.2019.

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Zdravstvena njega palijativnih bolesnika unutar psihijatrijskih odjela”, 24. rujna 2019. godine

U utorak  24.09.2019. godine Martina Matak, mag.med.techn. održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: “Zdravstvena njega palijativnih bolesnika unutar psihijatrijskih odjela”.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content