Događanja

Srijeda, 10.03.2021.

Svi za pamćenje – SPAM: Cilj ovog projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u svrhu smanjenja troškova hospitalizacije.

Prijavitelj projekta SPAM je Grad Zagreb (GZ) uz sljedeće partnere:

Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”

Klinika za psihijatriju Vrapče

Nastavni zavod za javno zdrastvo “Dr. Andrija Štampar”

Hrvatska udruga za Alzeheimerovu bolest

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdrastvo

FOND: Europski socijalni fond (ESF)

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.421.954,69 HRK    

EU SUFINANCIRANJE: 1.421.954,69 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2022.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj ovog projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u svrhu smanjenja troškova hospitalizacije. 

Projektom će se oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije na području Grada Zagreba omogućiti dvije nove usluge, popodnevni boravak za oboljele, radnim danom i subotom u PB Sv. Ivan, te mobilni tim za prijevoz pacijenata do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U okviru projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje, a naša Klinika provest će edukaciju za neformalne njegovatelje. Kako je riječ o osobama pod visokim rizikom od sagorijevanja, u našoj ustanovi neformalni njegovatelji, članovi obitelji oboljelih, imat će i organiziranu psihološku podršku. Naša bolnica, kao učilište i lječilište, ima dugogodišnje iskustvo u tom planu, te svakodnevno studentima i stručnjacima pruža supervizirani praktični pristup u svim aspektima skrbi za osobe s demencijom, dok savjetovanje i podršku obiteljima pruža individualiziranim pristupom. 

Kao prijavitelj i krovni koordinator provedbe projekta, Grad Zagreb će voditi i pratiti provedbu aktivnosti projekta u cjelini, provoditi aktivnosti vidljivosti i informiranja.     

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: zdravstvo@zagreb.hr

POVEZNICA:http://web.zagreb.hr/Sjednice

VIŠE NA: https://www.zagreb.hr/en/svi-za-pamcenje-spam/163540

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje