DogađanjaNajnovije informacije

Ponedjeljak, 10.10.2022.

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (engl. World Federation for Mental Health – WFMH) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (engl. World Health Organization – WHO) od 1992. godine 10. listopada obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Opći cilj Svjetskog dana mentalnog zdravlja je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja diljem svijeta i mobilizacija napora u potpori mentalnom zdravlju.

Stigma i diskriminacija i dalje predstavljaju prepreku društvenoj uključenosti i pristupu pravoj skrbi. Važno je da svi zajedno damo doprinos u povećanju svijesti o tome koje preventivne intervencije u mentalnom zdravlju djeluju, a Svjetski dan mentalnog zdravlja prilika je da se to zajednički učini.

Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2022. godine, koju je odredila Svjetska federacija za mentalno zdravlje, je “Mentalno zdravlje kao globalni prioritet”.

Svjetski dan mentalnog zdravlja  je prilika za razgovor o mentalnom zdravlju općenito, kao i svim dionicima koji se bave pitanjima mentalnog zdravlja da razgovaraju o svom radu i o tome što još treba učiniti kako bi zaštita mentalnog zdravlja postala stvarnost za ljude diljem svijeta.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content