CLOSE

Duboka transkranijalna magnetska stimulacija (dTMS)

Deep TMS – Dubinska transkranijalna magnetska stimulacija

Deep TMS – dubinska transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga  snagom od 3 T (tesla).

Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika.

Transkranijalna magnetna stimulacija moderan je i vrlo učinkovit postupak liječenja afektivnih, anksioznih poremećaja, raznih bolnih sindroma te zamjena za dosad često spominjanu i stigmatiziran  elektrokonvulzivnu (elektro-šok) terapiju.  U nazad deset godina značajan je broj recentnih publikacija objavljenih u stručnim časopisima koje potvrđuju učinkovitost uz minimalne nuspojave navedene terapije.

Navedeni postupak se primjenjuje u više država članica EU, kao i u SAD-u gdje je Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje će provesti u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb.

Terapija se provoditi uređajem MagStim za repetativnu transkranijalnu magnetsku stimulaciju (rTMS).  Vremensko trajanje jednog ciklusa je deset do dvadeset aplikacija. Aplikacije se mogu provoditi svakodnevno u trajanju od 20 – 30 minuta, iz čega slijedi da smo u mogućnosti obaviti veći broj postupaka (pacijenata) dnevno što ovisi o radnom vremenu ambulante.

TERAPIJA

Repetitivni TMS (rTMS) terapijski učinak ovisno o broju ponavljanja impulsa i 1-20 Hz tj. pauzama između istih

 • ekscitacija long-term potentiation (LTP)
 • inhibicija long-term depression (LTD)

rTMS pojačava ili smanjuje ekscitabilnost kortikospinalnih i kortikokortikalnih puteva  ovisno o:

 • intenzitetu
 • položaju zavojnice (hemisfera)
 • frekvenciji stimulacije (1-20Hz)

TMS potiče usklađenu aktivnost subpopulacija neurona koji su osjetljivi i aktivirani  stimulacijom – položajem zavojnice – 50-250 ms silence efekt – kontinuirano otpuštanje GABA; aktivnost mozga slični na početak epi napadaja.

Hormoni – nema promjene koncentracija: prolaktina, ACTH, FSH, LH; povećane koncentracije TSH i kortizola.

KRITERIJI ZA PRIMJENU DEEP TMS-a

Psihijatrijske bolesti

 • Depresija (FDA 2008, Canada 2002) – Srednje teška i Teška epizoda
 • Obuzeto prisilni poremećaj
 • PTSP
 • OCD
 • Shizoafektivni poremećajiAutizam – komplikacije

Neurološke bolesti

-Parkinson

-Distonije, afazije

-Fibromialgija

-Cerbrovaskularni inzult

-Epilepsije

-Multipla skleroza

Ostale bolesti

 • -Fizikalna terapija
 • -Post CVI rehabilitacija
 • -Kronične i fantomske boli
 • -Tinitus (stimulacija lijevog ili bilateralnog slušnog korteksa 10Hz + lijevi DLPC –rezultati od 70-80% – preporuka smjernice Langguth et al 2014)
 • -Neuroptaska bol
 • -Fibromialgija
 • -Glavobolje – lijeva hemisfera 70%, NICE guid
 • -Visceralna bol
 • -Anlagetički učinak + učinak na anksioznost i raspoloženje (depresiju)

DEEP TMS PRIMJENA U PSIHIJATRIJI

 • -najveći broj studija u depresivnih bolesnika, randomizirane, kontrolirane studije
 • -visok stupanj sigurnosti, minimalni broj nuspojava & nizak stupanj ispadanja -5%
 • -velika učinkovitost = antidepresivi = ECT
 • -dobra podnošljivost u kombinaciji sa psihofarmacima

PRIMJER POSTUPKA LIJEČENJA (DTS; DTP)

TMS depresija: stimulacija lijevog DLPFC; 20 Hz – inhibicija; 2 sec oko 40 pulsa, pauza 28sec; 40 ponavljanja = 1600 pulseva. Stimulacija – desnog DLPFC; 1 Hz – ekscitacija; 1600 sec ; 1 ponavljanje

PTSP posttraumatski poremećaj: desni DLPFC, 20Hz minimalno 12 aplikacija;redukcija simptoma od 60-80%

Obuzeto prisilni poremećaj: orbitofrontalni korteks, 20Hz , dobro se toleriraju kombinacije sa psihofarmacima redukcija simptoma od 50-70%

Generalizirani anksiozni poremećaj: desni DLPFC, 1Hz min 6 aplikacija; redukcija simptoma od 68%

Ovisnosti  (alkohol, pušenje, kokain): lijevi DLPFC, 10 Hz;min 10 aplikacija; redukcija i kontrola simptoma 70%

VREMENSKI NORMATIV

 • -20 -30 min jedan tretman
 • -2 -4 tjedna ( 10-20 tretmana)
 • -u prosjeku 15 tretmana
 • -bez anestezije i kognitivnih nuspojava
 • -dozvoljene kombinacije sa lijekovima za liječenje psihijatrijskih, neuroloških i internističkih bolesti nema ozbiljnijih neželjenih događaja
 • -egzacerbacije – terapija održavanja

SIGURNOST I NUSPOJAVE

-Indukcija napadaja: jednopulsni TMS ne izaziva napadaje u zdravoj populaciji i u bolesnika rTMS izazva napadaje u bolesnika i u zdravoj populaciji 00,1%. Vizualno i/ili EMG praćenje te pravilna kalibracija tresholda reducira rizik, na 100 000 aplikacija bez nuspojava.
-Buka – TMS proizvodi glasni klik  (90-130 dB) u rasponu frekvencije  (2–7 kHz) – slušalice, čepići
-Najčešće prijavljivani neželjeni događaji rTMS: Bol u vratu ili nelagoda – 10-15% – dobar odgovor na analgeziju, Glavobolja 8% također prolazi kroz 2-3 dana nakon primjene analgetika

ETIČKE SMJERNICE

-Informirani pristanak – upoznati bolesnike sa svim značajnim rizicima i onim na koje se sumnja
-Potencijalna dobrobit mora biti veća od rizika
-Nivo rizika
-Očekuje se direktna klinička dobrobit – nivo prihvatljivog rizika je minimalan