TMS

Duboka transkranijalna magnetska stimulacija (dTMS)

1 SCR

Deep TMS – dubinska transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga  snagom od 3 T (tesla).

Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika.

Transkranijalna magnetna stimulacija moderan je i vrlo učinkovit postupak liječenja afektivnih, anksioznih poremećaja, raznih bolnih sindroma te zamjena za dosad često spominjanu i stigmatiziran  elektrokonvulzivnu (elektro-šok) terapiju.  U nazad deset godina značajan je broj recentnih publikacija objavljenih u stručnim časopisima koje potvrđuju učinkovitost uz minimalne nuspojave navedene terapije.

Navedeni postupak se primjenjuje u više država članica EU, kao i u SAD-u gdje je Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje će provesti u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb.

Terapija se provoditi uređajem MagStim za repetativnu transkranijalnu magnetsku stimulaciju (rTMS).  Vremensko trajanje jednog ciklusa je deset do dvadeset aplikacija. Aplikacije se mogu provoditi svakodnevno u trajanju od 20 – 30 minuta, iz čega slijedi da smo u mogućnosti obaviti veći broj postupaka (pacijenata) dnevno što ovisi o radnom vremenu ambulante.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje