TMS

Repetitivnatranskranijalna magnetska stimulacija (rTMS)

1 SCR

Transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga  snagom od 3 T (tesla). Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika. Transkranijalna magnetna stimulacija moderan je i vrlo učinkovit postupak liječenja afektivnih, anksioznih poremećaja, raznih bolnih sindroma te zamjena za dosad često spominjanu i stigmatiziran  elektrokonvulzivnu (elektro-šok) terapiju.  U nazad deset godina značajan je broj recentnih publikacija objavljenih u stručnim časopisima koje potvrđuju učinkovitost uz minimalne nuspojave navedene terapije.

Navedeni postupak se primjenjuje u više država članica EU, kao i u SAD-u gdje je Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje će provesti u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb.

Terapija će se provoditi uređajem MagStim za repetitivnu transkranijalnu magnetsku stimulaciju (rTMS).  Vremensko trajanje jednog ciklusa je deset do dvadeset aplikacija. Aplikacije se mogu provoditi svakodnevno u trajanju od 20 – 30 minuta, iz čega slijedi da smo u mogućnosti obaviti veći broj postupaka (pacijenata) dnevno što ovisi o radnom vremenu ambulante.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content