Uncategorized

Ponedjeljak, 27.03.2023.

Uskrsna izložba 2023. godine – utorak 04., srijedu 05. i četvrtak 06. travnja 2023. g. od 9.00 do 15.00 sati u prostorijama Dnevne bolnice za integrativnu psihijatriju (centralna zgrada – SKZZ) radni terapeuti će održati tradicijsku izložbu radova na temu Uskrsa.

Radni terapeuti  Klinike za psihijatriju Sveti Ivan pozivaju sve pacijente i djelatnike ne tradicijsku Uskrsnu izložbu.

Veselimo se Vašem dolasku!Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje