Ženski odjel za produženo liječenje

Ženski odjel za produženo liječenje

Odjel V.

Odjel je prostorno i funkcionalno podijeljen na otvoreni i zatvoreni dio, ukupnog kapaciteta 53 kreveta.

Na Odjelu rade dva specijalista psihijatra; voditelj je subspecijalist biologijske psihijatrije, doktor znanosti; odjelni psihijatar je pri kraju subspecijalizacije iz psihoterapije i edukacije za grupnog analitičara, te na poslijediplomskom doktorskom studiju.

Na Odjelu radi dvanaest medicinskih sestara i tehničara, od čega dvije više medicinske sestre; tri sestre su grupni terapeuti.

Na zatvorenom dijelu liječe se pacijentice s kroničnim psihotičnim poremećajima, psihoorganskim sindromima, mentalnim retardacijama i poremećajima raspoloženja, a čije aktualno psihičko stanje zahtijeva višu razinu zaštite i nadzora.

Osim farmakoterapijom, pacijentice se liječe i socioterapijskim aktivnostima u sklopu terapijske zajednice, te aktivnostima radno-okupacione terapije, koju provode educirani radni terapeuti.

U kliničkim vizitama jednom tjedno sudjeluje i socijalna radnica bolnice.

Na otvorenom dijelu Odjela liječe se pacijentice i pacijenti s psihotičnim poremećajima, poremećajima raspoloženja, anksioznim poremećajima, poremećajima ličnosti i psihoorganskim sindromima.

Uz farmakoterapiju, pacijenti se liječe i socioterapijskim aktivnostima u sklopu terapijske zajednice te grupnom terapijom u malim grupama.

U liječenje su uključeni i specijalisti internist i neurolog iz naše bolnice, te konzilijarni specijalisti oftalmolog, ginekolog, otorinolaringolog i radiolog, te u slučaju potrebe, i drugi specijalisti.

Osim farmakoterapije, socioterapije i psihoterapije, educirano i profesionalno osoblje Odjela pacijentima pruža prije svega topli ljudski odnos, empatiju i podršku, uvažavajući individualne potrebe i kapacitete svakog pojedinačnog pacijenta. Na isti se način pristupa i rodbini pacijenata, koju se na primjeren način upozna sa stanjem njihovih najbližih, i nastoji ih se što više uključiti u njihov oporavak i socijalnu podršku po izlasku iz bolnice, te i tako doprinijeti destigmatizaciji naših pacijenata.

U dnevnom boravku se nalazi i odjelna knjižnica sa dvjestotinjak beletrističkih naslova, namijenjena pacijentima.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje