CLOSE

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)

20.04.2020. – OBAVIJEST O ONLINE RADU DNEVNE BOLNICE ZA POREMEĆAJE HRANJENJA H(RANA) U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI SVETI IVAN

Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje, a NE pretilost). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj. Time dolazimo do kritične mase ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem.

 Program sastavljen je od nekoliko vrsta psihoterapije, radne terapije, nutricionističke edukacije, psihodrame, terapije plesom i pokretom, kognitivno-bihevioralne terapije, obiteljske terapije i psihofarmakoterapije . Program se održava unutar PB-a „Sveti Ivan“ u Zagrebu, poluotvorena je tipa, a uključeno je do 15 pacijenata. Program namijenjen radno, tjelesno i intelektualno kompetentnim osobama jer ne uključuje bolničko ležanje. Program dnevne bolnice se odvija svakim radnim danom od 8:00 do 14:00, a zasniva se na grupnom radu.

Dnevna bolnica za poremećaje u prehrani je započela s radom u listopadu 2014. godine.

Stručni interdisciplinarni tim čine:

Hrvoje Handl, dr. med., psihijatar i kandidat u psihoanalizi; voditelj programa
Hermina Tomaić Marinić, bacc. med. techn.; grupni terapeut u edukaciji
Alen Orešković,  bacc. med. techn.; grupni terapeut
Ena Ivezić, prof. psihologije; voditeljica radionice po načelima KBT-a, obavlja znanstvenu evaluaciju
Maja Žanko, mag. nutricionizma,  grupni terapeut u edukaciji- specijalizirana za poremećaje u prehrani, voditeljica nutricionističke  grupe
Ivana Jurić, prof. psihologije i psihodramski terapeut; voditeljica psihodramske grupe
Tončica Šiškov, pedagog, grupni terapeut u edukaciji ; voditeljica grupe „Psihoterapija plesom i pokretom“
Kaja Komesarović, bacc. occup. therap. radni terapeut;  grupni terapeut u edukaciji – voditeljica radne terapije
Jelena Balabanić Mavrović, mr. sc., voditeljica centra BEA, stručni vanjski suradnik
Supervizorica tima: Karin Sernec, dr. med., voditeljica programa „Enote za motnje prehrane“ pri Kliničkom centru u Ljubljani.

Kriteriji za prijem u program:

Obavezan indikacijski razgovor s nadležnim psihijatrom.  Za dolazak na razgovor potrebno se naručiti telefonom ili mailom i donijeti uputnicu za pregled.

Za psihijatrijsku dnevnu bolnicu pacijent treba biti :

  • *fizički pokretan i psihički dovoljno kritičan
  • *dovoljne razine  psihološkog uvida u vlastito stanje i realitet
  • *motiviran za liječenje
  • *socijaliziran u okvirima mogućnosti svakidašnjeg dolaska i odlaska na liječenje
  • *Indeks tjelesne mase treba biti iznad 15 kg/ m 2

Terapijski ciljevi su višestruki i uključuju od upoznavanja  samog poremećaja, do stjecanja boljeg uvida u sebe, mijenjanje štetnih obrazaca ponašanja, poticanja socijalnih vještina i osobnog rasta.

Osim psihoterapijskog rada s oboljelima, u  dnevnoj  bolnici   održavaju se   obiteljska psihoterapija za članove obitelji.  Rad s obitelji  odvija se  u  grupi 1x tjedno. Cilj  rada s obitelji  osim psihoedukacije   i  potpora bolesnom članu je i  dobivanje pomoći za sebe.

Obiteljska grupa podrške za članove obitelji čiji oboljeli član se ne nalazi na liječenju u našoj ustanovi, održava se svakog četvrtka u 18:15- 19:15, uz D1 uputnicu liječnika obiteljske medicine.

Više o Programu za osobe s emocionalnim i kompulzivnim prejedanjem te posljedičnom pretilošću možete pročitati na poveznici.

Kontakt

01/3430 030 Naručite se ovdje

VODITELJ DNEVNE BOLNICE

Hrvoje Handl, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 058

GLAVNI TEHNIČAR DNEVNE BOLNICE

Alen Orešković, bacc. med. techn. tel: 01/3430 030

PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

Hermina Tomaić Marinić, bacc. med. techn. tel: 01/3430 030